Du hoc

Thời gian đăng: 05-09-2019 15:26 | 31 lượt xemIn bản tin

Những điều bạn cần biết về kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT

1. JLPT là gì?

日本語能力試験(にほんごのうりょくしけん) hay tên trong tiếng Anh là Japanese Language Proficiency Test (JLPT), tiếng Việt gọi là kỳ thi Năng Lực Tiếng Nhật. Đây là kỳ thi đánh giá tiếng Nhật nổi tiếng, phổ biến và có uy tín nhất hiện hay. JLPT được tổ chức bởi Japan Foundation (国際交流基金 – こくさいこうりゅうききん), một tổ chức thuộc Bộ Ngoại Giao Nhật Bản. Hiện tại JLPT được tổ chức hàng năm tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Hiện tại, kỳ thi Năng lực Tiếng Nhật (Năng lực Nhật ngữ, hay Japanese Language Proficiency Test) được tổ chức với 5 cấp bậc từ N1 (khó nhất) tới N5 (dễ nhất).
Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người không có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Nhật đều có thể tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT, không phân biệt tuổi tác, dân tộc, tôn giáo hay giới tính.

 

2. Các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT

 

N1 Có thể hiểu tiếng Nhật trong các tình huống đa dạng.
Đọc * Có thể đọc bình luận báo chí viết về các đề tài đa dạng, đọc văn viết hơi phức tạp về mặt lý luận, văn viết có độ trừu tượng cao và hiểu cấu trúc cũng như nội dung bài văn.
* Có thể đọc các bài có nội dung sâu về nhiều chủ đề, hiểu dòng chảy câu chuyện và cách diễn đạt.
Nghe * Có thể hiểu chi tiết dòng chảy câu chuyện, nội dung câu chuyện quan hệ giữa các nhân vật và cấu trúc lý luận của nội dung khi nghe các bài nói như hội thoại, tin tức, bài giảng ở các tình huống đa dạng.
N2 Hiểu tiếng Nhật trong các tình huống hàng ngày, thêm vào đó có thể hiểu ở mức nào đó tiếng Nhật trong các tính huống đa dạng.
Đọc * Có thể đọc đoạn văn có chủ đề rõ ràng, hiểu nội dung như các bài báo, bài tạp chí, bài giải nghĩa, bình luận đơn giản… về các chủ đề đa dạng.
* Có thể đọc các bài viết về các chủ đề chung, hiểu dòng chảy câu chuyện và ý đồ diễn đạt.
Nghe * Có thể nghe các tình huống thường ngày và các bài nói tự nhiên trong các tình huống đa dạng như hội thoại, tin tức, hiểu dòng chảy câu chuyện, nội dung, quan hệ giứa các nhân vật, nắm được ý chính.
N3 Có thể hiểu ở mức nhất định tiếng Nhật dùng trong các tình huống hàng ngày.
Đọc * Có thể đọc hiểu văn chương diễn đạt nội dung cụ thể về các vấn đề hàng ngày.
* Có thể nắm bắt khái quát thông tin từ tiêu đề báo chí.
* Có thể hiểu văn chương hơi khó trong phạm vi nhìn thấy trong các tình
huống hàng ngày nếu được nói diễn đạt lại theo cách khác.
Nghe * Có thể hiểu nội dung cụ thể của câu chuyện cũng như quan hệ các nhân vật khi nghe hội thoại có chủ đề trong nói chuyện tự nhiên hàng ngày.
N4 Có thể hiểu tiếng Nhật căn bản.
Đọc * Có thể đọc hiểu văn chương hay dùng hàng ngày viết bằng những từ vựng và chữ Kanji cơ bản.
Nghe * Có thể hiểu nội dung hội thoại trong tình huống hàng ngày nếu nói chậm.
N5 Có thể hiểu ở mức nào đó tiếng Nhật căn bản.
Đọc * Có thể đọc hiểu cụm từ, câu, đoạn văn dạng cố định viết bằng chữ Hiragana, chữ Katakana, chữ Hán cơ bản dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
Nghe

* Có thể nghe được thông tin cần thiết trong hội thoại ngắn, nói chậm trong các tình huống hay gặp hàng ngày như lớp học, cuộc sống xung quanh.

 
 
Trước đây, kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) được chỉ được chia thành 4 cấp độ chứ không phải 5 cấp độ (N5~N1) như hiện nay. Đó là Cấp độ 1 (1-kyuu), cấp độ 2 (2-kyuu), cấp độ 3 (3-kyuu), cấp độ 4 (4-kyuu). Sự khác nhau giữa các cấp độ mới (N=New, Nihongo) và các cấp độ cũ như sau:
 • N1: Giống cấp độ 1-kyuu cũ nhưng cao hơn một chút. Điểm đỗ giống nhau.
 • N2: Hầu như giống cấp độ 2-kyuu cũ.
 • N3: Là cấp độ trung gian giữa 2-kyu và 3-kyuu cũ. (CẤP ĐỘ MỚI ĐƯỢC MỞ THÊM)
 • N4: Hầu như giống cấp độ 3-kyuu cũ.
 • N5: Hầu như giống cấp độ 4-kyuu cũ.
Nếu bạn nào đã có 1-kyuu hay 2-kyuu thì bạn cũng sẽ đang có trình độ N1 hoặc N2. Còn nếu bạn đang có 3-kyuu thì bạn có trình độ N4, nếu bạn có 4-kyuu thì bạn có trình độ N5.
 
 

3. Một số nét mới

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật mới sẽ dùng điểm được chuẩn hóa (得点等化), là phương pháp để đánh giá công bằng điểm số trong các kỳ thi với nhau. Ví dụ kỳ thi thời điểm A bạn thi được 130 điểm do đề dễ, nhưng kỳ thi thời điểm B bạn chỉ được 120 điểm do đề khó. Chuẩn hóa điểm số là phương pháp so sánh (bằng thống kê) 2 kỳ thi với nhau để chuẩn hóa điểm về một thang chung. Do đó bạn thi kỳ thi nào cũng hầu như cho số điểm (đã được chuẩn hóa) ngang nhau.
Ngoài ra, bạn sẽ được gửi kết quả là một danh sách những khả năng của bạn (ví du: Viết: Có thể miêu tả cảm xúc…) trong tiếng Nhật.
 
 

4. Thế nào là thi đậu kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT?

 

Trình độ tiếng Nhật Tiêu chí
N1
Điểm tổng: Trên 100 điểm (Tối đa: 180).
 
Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60).
 
Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60).
 
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60).
N2
Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180).
 
Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60).
 
Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60).
 
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60).
N3
Điểm tổng: Trên 95 điểm (Tối đa: 180).
 
Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60).
 
Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60).
 
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60).
N4
Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180)
 
Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120)
 
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
N5
Điểm tổng: Trên 80 điểm (Tối đa: 180).
 
Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120).
 
Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60).
 
Chú ý là khác với kỳ thi JLPT trước đây (chỉ cần điểm tổng lớn hơn điểm đậu), kỳ thi JLPT mới ngoài yêu cầu điểm tổng phải lớn hơn mức đậu, còn yêu cầu điểm thành phần phải lớn hơn mức chuẩn (ví dụ điểm chuẩn của Đọc hiểu là 19 điểm, điểm chuẩn của Nghe hiểu là 19 điểm).
Điểm đậu kỳ thi JLPT cũ:
 • 1-kyuu: Trên 70%, tức là trên 280 điểm. Điểm tối đa: 400 điểm.
 • 2-kyuu, 3-kyuu, 4-kyuu: Trên 60%, tức là trên 240 điểm. Tối đa: 400 điểm.

5. Kỳ thi JLPT được tổ chức khi nào? Xem ngày thi và thời hạn đăng ký ở đâu?

 

Ở Việt Nam, kỳ thi JLPT được tổ chức vào tháng 7 và tháng 12 ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Huế.

Nơi xin hồ sơ:

Hà Nội:

 • Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà nội (số 1, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy).
 • Đại học Hà Nội (Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông).

Thành phố Hồ Chí Minh:

 • Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1)

Đà Nẵng:

 • Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ)

Huế:

 • Đại học Ngoại ngữ Huế (57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, Tp. Huế)

6. Làm thế nào để đăng ký thi năng lực tiếng Nhật JLPT? Khi nào có kết quả?

Các bước như sau:
1. Mua giấy đăng ký thi và hồ sơ hướng dẫn tại những nơi tổ chức thi.
2. Đăng ký thi, trả tiền lệ phí thi.
 
Thời gian đăng ký:
 • Kỳ thi tháng 7 đăng ký vào tháng 3 ~tháng 4. 
 • Kỳ thi tháng 12 đăng ký vào tháng 8 ~ tháng 9.
Trả kết quả:
 • Kỳ thi tháng 7: Khoảng tháng 9. 
 • Kỳ thi tháng 12: Khoảng tháng 3.

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Du học Goldenway 
Địa chỉ : 207 Võ Văn Tần , Phường 5 , Quận 3 , Tp HCM 
Hotline : 0906 664 229 - 0909 664 229 
Điện thoại : ( 08 ) 6681 7575 - ( 08 ) 6681 8585 - ( 08 ) 2203 0229
Facebook : Du học Cùng Goldenway

Email : info@goldenway.edu.vn
Website : www.goldenway.edu.vn 

 

 

 

Bình luận
Hỗ Trợ Trực Tuyến
yahoo
Hỗ trợ Yahoo
skype
Hỗ trợ Skype
CẢM NHẬN SINH VIÊN
 • Nguyễn An Dung

  Nguyễn An Dung

  "I love Goldenway Thời gian ở Goldenway là thời gian cực vui, cực kỳ ý nghĩa đối với 1 đứa mà tiếng N..."

 • Đặng Hải Như

  Đặng Hải Như

  "Trong quá trình tìm hiểu về du học Nhật bản, tôi đã biết đến trung tâm Goldenway chuyên tư vấn cho s..."

 • Lê Nguyễn Trúc Thy

  Lê Nguyễn Trúc Thy

  "Điều trước tiên em xin chân thành cảm ơn các chị của trung tâm Goldenway đã hỗ trợ em trong suốt quá..."

 • Phùng Tuấn Dũng

  Phùng Tuấn Dũng

  "Những ngày cuối cùng khi chuẩn bị mọi thứ để bước qua một cánh cửa mới, cảm giác thật khó diễn tả. t..."

 • Nguyễn Thị Như Ý

  Nguyễn Thị Như Ý

  "Yêu thích nền văn hóa Nhật Bản đã hơn 1 lần tôi mong muốn được đặt chân đến và khám phá về vùng đất ..."

 • Ngô Hồ Phương Trang

  Ngô Hồ Phương Trang

  "Mình có sở thích là học tiếng Nhật, văn hóa Nhật. Mình chỉ nghĩ là được học tiếng Nhật ở Việt Nam là..."

 • Nguyễn thị Bích Thy

  Nguyễn thị Bích Thy

  "Em là tu nghiệp sinh về nước vào tháng 06 năm 2013. Ước mơ của em sau khi về nước, sẽ quay lại Nhật ..."

Xem tất cả

Fanpage Facebook

Đăng ký tư vấn